A team has no name

Captain: Majlinda Kelmendi (37 Points)

Men u60KG Ryuju Nagayama (30)
Men u66KG Baul An (36)
Men u73KG Changrim An (81)
Men u81KG Takanori Nagase (30)
Men u90KG Beka Gviniashvili (15)
Men u100KG Ryunosuke Haga (15)
Men o100KG Teddy Riner (137)
Women u48KG Ami Kondo (72)
Women u52KG Majlinda Kelmendi (37)
Women u57KG Tsukasa Yoshida (80)
Women u63KG Tina Trstenjak (71)
Women u70KG Yuri Alvear (72)
Women u78KG Audrey Tcheumeo (27)
Women o78KG Song Yu (99)

 

839 Points